กรณีลูกค้า 1 ท่านสมัครมากกว่า 1 ไอดี


กรณีลูกค้า 1 ท่านสมัครสมาชิกมากกว่า 1 ไอดี

หากเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจพบ จะถือว่าการเดิมพัน

เป็นอันโมฆะทุกกรณี….