ช่องทางการโอนเงิน


ช่องทางการโอนเงิน Casa982

สามารถโอนเงินผ่านทางช่องทางดังนี้

ก่อนโอนเงินทุกครั้งกรุณาสอบถามเลขบันชีทุกครั้งนะคะ

1 โอนเงินผ่านตู้ ATM

2 โอนเงินผ่านแอพมือถือ

 

3 โอนเงินสด

 

4 โอนเงินผ่านตู้ฝากเงินสด

ห้ามโอนเงินผ่านช่องทางดังนี้