ทางเว็ปจะไม่จ่ายเงินให้สำหรับผู้ใช้โปรแกรมช่วยในการเล่น


ทางเว็ปจะไม่จ่ายเงินให้สำหรับผู้ใช้โปรแกรมหรือปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการเล่น

หากตรวจพบ เว็ปจะยึดเงินเดิมพันทั้งหมดและไม่มีการคินเงินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น