ประกาศ ขณะนี้มีผู้แอบอ้างบัญชี


ขณะนี้มีผู้แอบอ้างในการเปลี่ยนชื่อ เลขบัญชี

โดยการส่งข้อความทางไลน์และโทรศัพท์ กรุณาตรวจสอบกับทางทีมงานและ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง