อาหารของไก่ชน เลี้ยงไก่ชนด้วยอะไรถึงทรงพลัง


อาหารของไก่ชน เลี้ยงไก่ชนด้วยอะไรถึงทรงพลัง

การเลี้ยงไก่ชนสายพันธุ์ดี จำเป็นจะต้องอาศัยอาหารไก่ชนที่ดีร่วมด้วย ถึงแม้ว่าการเลี้ยงไก่ชนจำเป็นจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญของผู้เพาะเลี้ยงเป็นหลักแต่การเลี้ยงไก่ชนให้ดีและแข็งแรงจริง ๆ จำเป็นจะต้องอาศัยอาหารที่จำเป็นและมีความเหมาะสมกับไก่ชนเป็นหลัก ซึ่งวันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารไก่ชน อาหารของไก่ชนคืออะไร และต้องให้แบบนี้ หากใครสนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดนี้ไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

อาหารของไก่ชน

  • อาหารที่ดีของไก่ชน จะต้องเป็นอาหารที่สมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารตามแบบฉบับที่ไก่ชนต้องการ และจะต้องเป็นอาหารที่ราคาไม่แพงจนเกินไป สามารถเลือกซื้อได้ง่ายตามท้องถิ่น
  • อาหารที่นำมาเลี้ยงไก่ชนจะต้องไม่มีลักษณะบูด เน่า หรือแม้กระทั่งขึ้นรา

โภชนาการของไก่ชน

ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ต่างก็ต้องการสารอาหารและแร่ธาตุที่สำคัญมาหล่อเลี้ยงร่างกาย เพื่อให้ร่างกายของคนเรานั้นเจริญเติบโตได้เป็นปกติ ส่วนอาหารหรือโภชนาการของไก่ชนนั้น จะต้องเป็นอาหารที่ทำให้ร่างกายของไก่แข็งแรงเป็นหลัก รวมไปถึงจะต้องเป็นอาหารที่ส่งเสริมทำให้ไก่มีลักษณะเติบโตไปในทิศทางที่ดี และมีไข่ดก โดยเฉพาะในเรื่องของโปรตีน ซึ่งไก่จะต้องได้รับ ดังนี้

  1. หากเป็นลูกไก่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ 8 อาทิตย์ ไก่จะต้องได้รับอาหารจำพวกโปรตีนประมาณ 20 – 25 เปอร์เซ็นต์เป็นหลัก
  2. สำหรับลูกไก่ในช่วงอายุ 2 – 4 เดือน จะต้องได้รับอาหารประเภทโปรตีน 16 – 17 เปอร์เซ็นต์
  3. หากเป็นไก่ไข่แรกรุ่นหรือรุ่นสาว จะต้องได้รับโปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์
  4. สำหรับไก่ที่เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ หรือเป็นไก่ที่อยู่ในช่วงผสมพันธุ์ ควรได้รับโปรตีนประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งโปรตีนที่ได้รับจะต้องมาจากอาหารประเภทเนื้อ ซึ่งจะต้องสูงกว่าโปรตีนที่ได้รับจากอาหารกลุ่มพืช พร้อมทั้งเพิ่มวิตามินให้ไก่ชนร่วมด้วย

การให้อาหารไก่ชนนั้น ผู้เพาะเลี้ยงจะต้องจัดสรรปันส่วนให้อาหารตามความต้องการของร่างกายไก่ชน ซึ่งผู้เพาะเลี้ยงไม่ควรที่จะให้อาหารไก่ชนตามใจชอบ และไม่ควรให้แร่ธาตุเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งจนมากเกินไป เพราะถ้าหากมีการให้อาหารโดยเน้นสารอาหารแค่บางชนิด และมีการให้เกินจำนวนที่ร่างกายไก่ชนควรจะได้รับ นอกจากจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายของไก่ชนแล้ว จะกลายเป็นให้โทษแก่ร่างกายของไก่ชนโดยตรง จากที่ไก่ชนควรจะเจริญเติบโตตามวัย กลายเป็นว่าสุขภาพร่างกายของไก่ชนที่เพาะเลี้ยงเอาไว้ ไม่แข็งแรงและสมบูรณ์ตามมาตรฐาน และด้วยเหตุนี้ผู้เลี้ยงจึงต้องใส่ใจและควรให้อาหารที่ดี มีความเหมาะสมสำหรับไก่ชนในแต่ละช่วงอายุโดยตรง