เกล็ดพิฆาตคืออะไร


เกล็ดพิฆาตคือเกล็ดที่ดุจดังอาวุธลับมีอิทธิฤทธิ์จนทนไม่ไหว

ไม่มีทางสู้ต้องร้องออกปากยอมแพ้

ไก่มีเกล็ดพิฆาตเหมือนมีสมองอันเฉียบแหลมสามารถแก้สถานการณ์ได้