เนี่องจากเลขบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง


เนี่องจากเลขบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดสอบถามเลขบัญชีจากแอดมินทุกครั้ง ก่อนทำรายการฝากนะคะ