เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่


เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

1.เข้าไปที่หน้าเข้าเล่น (ใส่รหัสผ่านปัจจุบัน)

2.”คลิ๊ก” ไปที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 

 

 

3.ใส่รหัสผ่านปัจจุบัน (ช่องที่ 1 )

4.ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ (ช่องที่ 2 )

5.ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (ช่องที่ 3 )

6.”คลิ๊ก” ที่ “บันทึก”