ไก่ขาวชี อีกหนึ่งสายพันธุ์ของไก่ไทยที่สวยงาม


ไก่ขาวชี อีกหนึ่งสายพันธุ์ของไก่ไทยที่สวยงาม

เป็นเอกลักษณ์ของไก่ชนไทย

เป็นไก่ขนสีขาวปลอดทั้งตัวเข้าใจว่าเกิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาวเมื่อนำพ่อพันธุ์ขนสีขาวผสมกับแม่พันธุ์ขนสีขาวลูกที่ได้ขนสีขาวสวยงามเป็นไก่พื้นเมืองไทยที่เรียกขานกันว่าไก่ชีไม่ปรากฏว่าเป็นไก่ที่สำคัญของบุคคลใดในประวัติศาสตร์แหล่งกำเนิดพบได้ทั่วไปทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดพิษณุโลก,กำแพงเพชร,สุโขทัยภาคกลางแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,สิงห์บุรี,เพชรบุรีและภาคตะวันออกแถบจังหวัดสมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา,ระยองและจันทบุรีประเภทไก่ชีเป็นไก่ขนาดกลางน้ำหนักตัวเพศผู้ประมาณ 3.0–3.5 กิโลกรัมเพศเมีย 2 กิโลกรัมขึ้นไปลักษณะลูกไก่,ขน,ปา, แข้ง,เล็บสีขาวอมเหลืองลักษณะเด่นประจำพันธุ์เพศผู้

มีลักษณะดังนี้

1.รูปร่างลักษณะไก่ชีเป็นไก่สูงใหญ่สง่างามไหล่กว้างลำตัวยาวจับ 2 ท่อน,อกกว้างบั้น,ท้ายกว้าง,กระดูกใหญ่ปั้นขาใหญ่ยาวแข็งแรง,แข้งกลม,หางยาวสง่างาม
2.ปีกใหญ่ยาวถึงก้นสีขาวตลอด
3.ใบหน้าแหลมเกลี้ยงเกลาและกลมกลึงแบบหน้านกยูง
4.ตะเกียบแข็งแรงและชิดปลายโค้งเข้าหากัน

5.ปากใหญ่งองุ้มมีร่องปากสีขาวอมเหลือง
6.หางพัดยาวเรียงเป็นระเบียบจากล่างขึ้นบนทั้งสองข้างเท่ากันหางกระรวยยาวพุ่งตรงปลายโค้งลงเล็กน้อยจรดพื้นรับกับพวงหางเป็นฟ่อน
7.รูจมูกกว้างสันจมูกเรียบสีเดียวกับปาก8.แข้งขาบั้นขาใหญ่ล่ำสันแข้งยาวเล็กกลมแบบลำหวาย
9.ตาขอบตารูปตัววีดวงตาสีเหลือง10.เกล็ดนิ้วเกล็ดแข้งเรียงกันเป็นระเบียบสีขาวอมเหลืองรับกับปาก
11.หงอนหินท้ายหงอนกดกระหม่อมสีแดงสดใส
12.นนิ้วกลมยาวปลายเรียวมีท้องปลิงชัดเจน
13.ตุ้มหูรูหูกลมมีขนปิดหูสีขาวตุ้มหูรัดตึงสีแดงสด
14.เดือยโคนใหญ่มั่นคงสีรับกับปากและแข้ง
15.เหนียงรัดติดกับคางสีแดงสดใส

16.ขนลำตัวและใต้ปีกสั้นแน่นสร้อยคอสร้อยปีกและสร้อยหลังละเอียดปลายแหลมเล็กสีขาวตลอด
17.กระโหลกกลมกลึงยาวสองตอนส่วนหน้าเล็กกว่าส่วนหลังมีรอยไขหัวตามชาติชัดเจน
18.กริยาท่าทางไก่ชีเป็นไก่สวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่งท่าทางก็เฉกเช่นไก่ชนทั่วไปองอาจสง่างามยืนตรงอกตั้งหางพุ่ง
19.คอใหญ่ยาวมั่วคงกระดูกปล้องคอถี่ชิดแน่นขนคอขึ้นเป็นระเบียบสร้อยคอยาวประบ่า

แหล่งข้อมูล วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง