3 เทคนิคการเลี้ยงไก่พม่าม้าล่อก่อนออกชน


เทคนิคการเลี้ยงไก่พม่าม้าล่อก่อนออกชน

การเลี้ยงออกชน คือ

ศิลปะอย่างหนึ่ง แต่ละซุ้มต่างมีเทคนิคในการเลี้ยงแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ทำให้ไก่ที่เราเลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง มีพลัง ทนทานต่อความเจ็บปวดได้ดี จากประสพการณ์จริง เทคนิคที่ผู้เขียนจะนำมาเสนอ คือ

1.เมื่อเราได้เลือกไก่ตัวโปรดมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไก่สาพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ ต้องมีสถานที่พร้อม เช่น

1.1 มีสถานที่ปล่อยให้ไก่ ได้เดิน อย่างน้อยๆควรมีพื้นที่กว้าง 2 เมตร X 4 เมตร และ ควรที่จะมีคอนให้ไก่เกาะ เพื่อที่ไก่จะได้บินเกาะคอน จะได้ออกกำลังกายไปในตัว

1.2 เล้าปล่อย ควรมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดอ่อนๆเข้าถึงได้

1.3 ภาชนะที่ใส่อาหาร ควรจับที่ให้ดูเรียบร้อย เช็กน้ำกินที่ไก่เลี้ยงอย่าให้ขาด และ สะอาด

2.ที่ออกกำลังกายมีความจำเป็นมาก ต้องแบ่งแยกตามลักษณะแต่ละสายพันธุ์ เช่น

2.1 ไก่พม่า100 ด้วยลีลาชั้นเชิงเป็นไม่เดินเข้าหาคู่ต่อสู้ การออกกำลังกายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี มุ้งกั้น หรือ เรียกกันว่าเตะมุ้ง การเตะมุ้ง ควรจะพันเดือยไก่ให้ดี ป้องกันเดือยโค่น หรือ เดือยหักได้

2.2 ก่อนไก่เตะมุ้งไม่ควรกาดน้ำไก่ เพราะจะทำให้ไก่หอบ หรือ เหนื่อยช้า เทคนิคผู้เขียนต้องการให้ไก่ที่หอบง่าย เพื่อที่ได้ฝึกการออกกำลังกายปอด เทคนิคนี้เมื่อไก่ที่เลี้ยงชน ทำเป็นประจำ เมื่อไก่ออกชนจริงจะหอบยาก

เพราะได้ฝึกการออกกำลังกายปอด และ ให้ผู้เลี้ยงหมั่นสังเกตไก่ที่เราเลี้ยงอย่างละเอียด ในการออกกำลังกาย เช็กดูตามสภาพไก่ เพราะไก่แต่ละตัว ความแข็งแรงของร่างกายต่างกัน ขอเน้นด้วยการเตะมุ้งนานๆอาจทำให้ไก่ขาเสียได้ การเตะมุ้งผู้เลี้ยงควรตระหนักเป็นอย่างมาก

3.การออกกำลังกายไก่ไทย หรือ ไก่ลูกผสม ที่มีลีลาชั้นเชิง เป็นไก่เชิง หรือไก่บุกเพื่อที่จะทำร้ายคู่ต่อสู้ การออกกำลังกายจะเน้น การปล้ำนวม โดยการสวมปาก ไม่ให้จิกกันจะเน้นการเอากำลังเป็นหลัก

3.1 ทุกวันนี้ไก่สายพันธุ์พม่าม้าล่อ คือ คู่ปรับของไก่ไทย เช่น ไก่ไทยป่าก๋อย หรือ ไก่ลูกผสมที่มีลีลาชั้นเชิงบุกตี จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องหาไก่นวม หรือ ไก่ปล้ำที่เป็นไก่ม้าล่อ เพื่อฝึกการวิ่ง หรือ เรียกอีกอย่างว่าฝึกการออกกำลังกายปอด ระบบหายใจไก่เลี้ยงชนจำเป็นอย่างมาก ท่านเซียนๆไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด หลายๆท่านอาจมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำให้ไก่ที่เลี้ยงแข็งแรงเหมือนกัน