ซินแสเป็นหนึ่ง เผย 2 สิ่งที่ไม่ควรมีในลายเซ็น


ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ซินแสชื่อดัง

เผยถึง 2 สิ่งที่ไม่ควรมีในลายเซ็น

ที่ควรระวังและห้ามเซ็นลายเซ็นแบบนี้ เพราะจะทำให้มีผลกระทบต่อดวงของเรา มีดังต่อไปนี้

ซินแสเป็นหนึ่ง เผย 2 สิ่งที่ไม่ควรมีในลายเซ็น

แหล่งข้อมูล สนุก