วันมงคลประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดย อ.นำ เสขบุคคล


หลายคนน่าจะกำลังรอว่า วันมงคลประจำเดือนสิงหาคม 2562

มีวันใดบ้าง ครั้งนี้ อ.นำ เสขบุคคล

เจ้าเก่าได้สอดส่องหาวันที่เหมาะแก่การทำการมงคลทั้งปวง อาทิ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ แต่งงาน ออกรถใหม่ มาฝากกัน ได้แก่

วันมงคลประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดย อ.นำ เสขบุคคล

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม

เป็นวันที่เหมาะกับการทำการมงคลเรื่องงาน/ธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะต่างๆ เครื่องมือช่าง เป็นพิเศษ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม

เป็นวันที่ดีที่สุด เหมาะกับการทำการมงคลทั้งหลาย

วันพุธที่ 21 สิงหาคม

เป็นวันที่เหมาะแก่การเปิดกิจการ/ร้านค้าใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจการสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ งานเครือข่าย ฯลฯ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม

เป็นวันที่ดีที่สุด เหมาะกับการทำการมงคลทั้งหลาย
อย่างไรก็ลองเลือกวันให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะทำนะคะ ทางโฮโรโซไซตี้ขออวยพรให้ทุกท่านสมหวังและสำเร็จดังใจหวังและดังตั้งใจไม่ว่าทำสิ่งใดก็ตามค่ะ

แหล่งข้อมูล สนุก