วิธีเลือกดอกไม้ในกระทงให้เหมาะกับเราเสริมโชค ลาภ ความสำเร็จ


วิธีเลือกดอกไม้ในกระทงให้เหมาะกับเราเสริมโชค ลาภ ความสำเร็จ

                ลอยกระทง เชื่อกันว่าเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งมักจะตกอยู่ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยเชื่อกันว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคา และให้เราได้ระลึกถึงบุญคุณที่ทำให้เรามีน้ำกินน้ำใช้ ทั้งนี้เมื่อลอยกระทงไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะอธิษฐานให้ความทุกข์ รวมไปถึงโรคภัยต่างๆ ลอยหายไปกับสายน้ำ จบด้วยการอธิษฐานจิตในสิ่งที่ปรารถนา

การปล่อยกระทงลงสู่แม่น้ำ พรที่ขอจะสำเร็จง่ายๆ หากทำอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกสถานที่ลอยกระทง ที่มีวิธีจัดเก็บกระทงอย่างเรียบร้อย ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้ราบรื่นไปตลอดทั้งปี

2. เลือกดอกไม้ในกระทงให้เข้ากับเรา

  • กิดวันอาทิตย์ ให้เลือก ดอกดาวเรือง เพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง สว่างไสว
  • เกิดวันจันทร์  ให้เลือก ดอกบัว ช่วยเสริมบารมี ให้เป็นที่รักและได้รับความเมตตา
  • เกิดวันอังคาร ให้เลือก ดอกกล้วยไม้ ช่วยเสริมเรื่องความรักและความเมตตาที่บริสุทธิ์ใจ
  • เกิดวันพุธ  ให้เลือก ดอกลีลาวดี เพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุข
  • เกิดวันพฤหัสบดี ให้เลือก ดอกมะลิ ช่วยเสริมพลังด้านชื่อเสียงที่ดีงาม และมีมิตรสหายที่น่าคบ
  • เกิดวันศุกร์ ให้เลือก ดอกแก้ว ช่วยเพิ่มพลังในชีวิต ให้ทำสิ่งใดก็จะเป็นที่รักและได้รับความเมตตา
  • เกิดวันเสาร์ ให้เลือก ดอกอัญชัญ เพื่อเสริมพลังแห่งโชคลาภและความสำเร็จ

3. สมาทานศีล 5 หรือศีล 8 เพื่อความมีสติ เป็นสิริมงคล และเปิดรับพลังที่ดีงาม

4. นำกระทงยกขึ้นบริเวณศีรษะ ทำจิตให้นิ่งและสะอาด ขอขมาต่อพระแม่คงคาและอธิษฐานจิตในสิ่งที่ปรารถนา

5. วางกระทงตามทางน้ำที่ไหลสะดวก ไร้สิ่งกีดขวาง เพื่อให้เกิดความราบรื่นในชีวิต

6. แต่งกายให้งามทั้งภายนอกและภายใน เพื่อเพิ่มพลังของธาตุดิน ก่อให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านจิตใจ หน้าที่การงาน และความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล horoscope.mthai