สเต็ปผิดรับทองคำแท่ง


» สมาชิกที่กดบิลบอลสเต็ปผิด 12 คู่ จะได้รับทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท

***หมายเหตุ จะต้องวางบิลที่กดไม่ต่ำกว่า 200 บาท และต้องกดก่อนเริ่มการแข่งขัน ไม่นับบิลซ้ำคู่เดิม ทายสกอร์ บิลบอลสเต็ปและต้องเป็นบิลที่เสียเต็มเท่านั้น ต้องแจ้งรับรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง  ทางทีมงานจะทำติดต่อกลับเพื่อแจกรางวัลหลังจากทำการตรวจสอบแล้ว